Nieuws

 

Mens en natuur, stad en land. Dagelijks bewegen en verblijven we ons door deze netwerken van openbare en particuliere ruimten. Elke ruimte kent uitdagingen op zijn eigen schaal. Onze ideeën en ontwerpconcepten bieden creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken. We maken ons sterk om het essentiële met het esthetische te combineren en de ambitie natuur en cultuur te binden met logica en eenvoud als vanzelfsprekend resultaat met oog voor detail, materialisatie en beplanting.

EDM is een zelfstandige onderneming en richt zich op het ontwerpen van bijzondere groene projecten vaak in nauwe samenwerking met collega disciplines. Met reeds gerealiseerde projecten als de indrukwekkende wereld tuinbouw expo; Floriade 2012 en Waterrijk; onderdeel van metropolitaan park Lingezegen hebben we flink wat ervaring. Buitenruimten als stationspleinen, tuinen, daktuinen, openbare instellingen en landgoederen. EDM werkt van grootschalige landschappelijke visie tot op uitvoeringsniveau.