Evelien profiel foto 03

Over Mey

Direct na de Hogeschool Larenstein werkte ik drie jaar aan de Floriade 2012. Vervolgens gestart met de deeltijd opleiding landschaps- architectuur aan de Academie van Bouwkunst. In de tussentijd heb ik gewerkt bij Copijn tuin- en landschapsarchitecten en Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten. Vanaf 2013 werk ik projectmatig bij het bureaus als landschapsontwerper en tevens onder eigen naam. En sinds 13 maart 2017 heb ik de landschapsarchitectentitel behaald aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Evelien De MeyTuin en Landschapsontwerper

Bureau Visie

Mens en natuur, stad en land. Dagelijks bewegen en verblijven we ons door deze netwerken van openbare en particuliere ruimten. Elke ruimte kent uitdagingen op zijn eigen schaal. Onze ideeën en ontwerpconcepten bieden creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken. We maken ons sterk om het essentiële met het esthetische te combineren en de ambitie natuur en cultuur te binden met logica en eenvoud als vanzelfsprekend resultaat met oog voor detail, materialisatie en beplanting.

EDM is een zelfstandige onderneming en richt zich op het ontwerpen van bijzondere groene projecten vaak in nauwe samenwerking met collega disciplines. Met reeds gerealiseerde projecten als de indrukwekkende wereld tuinbouw expo; Floriade 2012 en Waterrijk; onderdeel van metropolitaan park Lingezegen hebben we flink wat ervaring. Buitenruimten als stationspleinen, tuinen, daktuinen, openbare instellingen en landgoederen. EDM werkt van grootschalige landschappelijke visie tot op uitvoeringsniveau.

Werkwijze

EDM ontwikkelt complete facelifts maar pakt ook specifieke onderdelen van de buitenruimte aan. Hierbij wordt een fasering besproken voor een compleet ontwerp en aanleg. In overleg is er natuurlijk ruimte een eigen fasering.

Kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek proberen we uw wensen te omschrijven. Dit gaat over de functie, het gebruik  en praktische informatie zoals bodem, ligging, zon- schaduw, wat blijft en wat nieuw wordt. Middels het doorbladeren van referentiebeelden proberen we een eerste indruk te krijgen van uw smaak. Deze zal in een visie worden voorgesteld en bij de offerte toegevoegd.

Concept – Schets ontwerp

De eerste ideeën worden op papier gezet. Aan de hand van ruimtelijke schetsen wordt een eerste handgetekende ontwerp gepresenteerd. Tijdens het kennismakingsgesprek zal worden vastgesteld of er één of meerder modellen worden voorgesteld. Deze worden mogelijk aangevuld met belangrijke details, doorsneden en sfeerbeelden van de toe te passen materialen en beplanting. Tijdens het opvolgende gesprek wordt het definitieve programma samengesteld en het verhaal aangescherpt. Deze vormen de basis voor het definitief ontwerp.

Uitwerking – Definitief ontwerp

Deze fase wordt ingezet als u tevreden bent met het schetsontwerp en de laatste opmerkingen worden uitgetekend. Deze fase kent dan ook een grote detailleringsslag met de bijbehorende producten zoals; een maatgevende plankaart, doorsneden, materiaalkeuze, beplantingsplan met een soortenlijst. Tevens worden belangrijke ontwerpdetails uitgewerkt en op verzoek een kostenraming opgesteld.

Uitvoering en Projectbegeleiding

Een belangrijke onderdeel van het ontwerpproces is het begeleiden naar de uitvoering. Dit is het moment dat een idee op papier werkelijkheid wordt. Gedurende de uitvoering is het fijn om samen te werken met vakbekwame mensen voor een professionele uitvoering. Hierbij helpen we meekijken naar offertes en voeren gesprekken met aannemers. Afhankelijk van de afspraken komen we het werk controleren op locatie of houden we nauw contact per telefoon en e-mail. Ook als u zelf wilt aanleggen kunnen we hierbij helpen met het bestellen van materialen en uitleg geven voor de juiste en efficiënte aanpak. In het jaar na de oplevering komen we nog een paar keer langs om met u alles na te lopen. Hierbij kunnen vragen en mogelijke beheerkwesties worden beantwoord.